Logo

Mediyoga

Mediyoga, Medicinsk yoga, är en yogaform som utvecklades i slutet av 90-talet på Institutet för Medicinsk yoga i Stockholm via kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser.

Forskning på Mediyoga bedrivs kontinuerligt och flera svenska studier har gjorts i samarbete med bl a Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Stockholms universitet.

Medicinsk yoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer och är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabiitering för grupper med olika behov eller individuellt. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekninker. Enkla, kraftfulla yogapass kombineras med djupverkande meditation för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

Även svårt utmattade och kroniskt sjuka personer kan delta i utövandet av Mediyoga.